فیزیکدانان برای دومین‌بار در واکنش همجوشی به بهره خالص انرژی دست یافتند

نتایج اولیه آزمایش دانشمندان آمریکایی نشان می‌دهد که آن‌ها برای دومین‌بار توانسته‌اند در واکنشی همجوشی فراتر از انرژی مصرفی، انرژی تولید کنند.

 

Zoomit 

نتایج اولیه آزمایش دانشمندان آمریکایی نشان می‌دهد که آن‌ها برای دومین‌بار توانسته‌اند در واکنشی همجوشی فراتر از انرژی مصرفی، انرژی تولید کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *