تفاوت اصلی پردازنده‌های M3 و M2 را یک شرکت تایوانی رقم می‌زند، نه اپل

شایعه‌ها از پیشرفت محسوس پردازنده‌ی M3 خبر می‌دهند؛ اما این پیشرفت چندان به هسته‌های جدید مربوط نمی‌شود و علت دیگری دارد.

 

Zoomit 

شایعه‌ها از پیشرفت محسوس پردازنده‌ی M3 خبر می‌دهند؛ اما این پیشرفت چندان به هسته‌های جدید مربوط نمی‌شود و علت دیگری دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *