اگر دیکتاتورهای دنیا در فیلم باربی نقش داشتند

اکنون ۱۳۴ سال از مرگ هیتلر گذشته و زندگی به‌ شکلی پیش رفته است که می‌توانیم او و سایر دیکتاتورهای بزرگ جهان را در لباس باربی ببینیم و لبخند بزنیم.

 

Zoomit 

اکنون ۱۳۴ سال از مرگ هیتلر گذشته و زندگی به‌ شکلی پیش رفته است که می‌توانیم او و سایر دیکتاتورهای بزرگ جهان را در لباس باربی ببینیم و لبخند بزنیم. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *