آیا ممکن است زمین یک روز به سیاره‌ای سرگردان تبدیل شود؟

در پانصد میلیون سال آینده، دمای بالای خورشید زمین را به سیاره‌ای داغ و کشنده تبدیل می‌کند؛ اما راه نجات از این سرنوشت مرگبار چیست؟

 

Zoomit 

در پانصد میلیون سال آینده، دمای بالای خورشید زمین را به سیاره‌ای داغ و کشنده تبدیل می‌کند؛ اما راه نجات از این سرنوشت مرگبار چیست؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *