خطر شکستگی لگن در گیاهخواران ۵۰ درصد بیشتر از افراد دیگر است

گیاه‌خواران ۵۰ درصد بیشتر از دیگران درمعرض خطر شکستگی استخوان لگن قرار دارند. آیا این موضوع می‌تواند مزایای رژیم گیاه‌خواری را زیر سؤال ببرد؟

 

Zoomit 

گیاه‌خواران ۵۰ درصد بیشتر از دیگران درمعرض خطر شکستگی استخوان لگن قرار دارند. آیا این موضوع می‌تواند مزایای رژیم گیاه‌خواری را زیر سؤال ببرد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *