ایرانیان می‌خواهند بمانند یا بروند؟

مدیر مرکز رصد فرهنگی معتقد است فقط ۲۴ تا ۲۸ درصد ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند، در حالی که این رقم با اخبار و داده‌های دیگر مهاجرت سنخیتی ندارد.

 

Zoomit 

مدیر مرکز رصد فرهنگی معتقد است فقط ۲۴ تا ۲۸ درصد ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند، در حالی که این رقم با اخبار و داده‌های دیگر مهاجرت سنخیتی ندارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *