سال گذشته ۱۳ میلیون نان سنگک در اسنپ‌فود سفارش داده شد

سه غذای محبوب اسنپ‌فود در سال ۱۴۰۱ کباب، پیتزا و ساندویچ بودند که روزانه به‌ترتیب ۵۵ هزار، ۵۰ هزار و ۴۰ هزار سفارش از آن‌ها ثبت شد.

 

Zoomit 

سه غذای محبوب اسنپ‌فود در سال ۱۴۰۱ کباب، پیتزا و ساندویچ بودند که روزانه به‌ترتیب ۵۵ هزار، ۵۰ هزار و ۴۰ هزار سفارش از آن‌ها ثبت شد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *