تحریم هواوی ۴۰۰ میلیون یورو هزینه به آلمان تحمیل می‌کند

شرکت ملی راه‌آهن آلمان درصورت تحریم‌شدن هواوی در این کشور، متحمل ۴۰۰ میلیون یورو هزینه‌ی اضافی می‌شود و پروژه‌هایش تا ۶ سال به تعویق می‌افتد.

 

Zoomit 

شرکت ملی راه‌آهن آلمان درصورت تحریم‌شدن هواوی در این کشور، متحمل ۴۰۰ میلیون یورو هزینه‌ی اضافی می‌شود و پروژه‌هایش تا ۶ سال به تعویق می‌افتد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *