اینستاگرام به پیام‌های اسپم و تبلیغات آزاردهنده در دایرکت کاربران پایان می‌دهد

اکنون کاربران اینستاگرام می‌توانند با اعمال محدودیت، از دریافت پیام‌های ناخواسته و تبلیغاتی در دایرکت جلوگیری کنند.

 

Zoomit 

اکنون کاربران اینستاگرام می‌توانند با اعمال محدودیت، از دریافت پیام‌های ناخواسته و تبلیغاتی در دایرکت جلوگیری کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *