گزارش فصلی رگولاتوری منتشر شد: سهم فیبر نوری فقط ۲ درصد است

ضریب نفوذ اینترنت سیار حدود ۷ درصد رشد کرده درحالی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت نسبت به بهار سال گذشته با یک درصد کاهش همراه بوده است.

 

Zoomit 

ضریب نفوذ اینترنت سیار حدود ۷ درصد رشد کرده درحالی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت نسبت به بهار سال گذشته با یک درصد کاهش همراه بوده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *