معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور: برخی شرکت‌های زیست‌بوم استارتاپی ناهنجاری‌های جدی فرهنگی دارند

دهقانی فیروزآبادی می‌گوید بعضی استارتاپ‌ها ناهنجاری‌های جدی دارند که با حمایت از جریان‌های اصیل فرهنگی و انقلابی باید رقبای قوی برایشان ایجاد کرد.

 

Zoomit 

دهقانی فیروزآبادی می‌گوید بعضی استارتاپ‌ها ناهنجاری‌های جدی دارند که با حمایت از جریان‌های اصیل فرهنگی و انقلابی باید رقبای قوی برایشان ایجاد کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *