شرکت ارتباطات زیرساخت اختلال اینترنت را تأیید کرد

شرکت ارتباطات زیرساخت اختلال یک‌ساعته اینترنت در شب ۱۲ مرداد را تأیید کرد.

 

Zoomit 

شرکت ارتباطات زیرساخت اختلال یک‌ساعته اینترنت در شب ۱۲ مرداد را تأیید کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *