دانشمندان برای اولین‌ بار توانایی تولیدمثل بدون جنس نر را به حیوانات ماده دادند

دانشمندان با تغییر ژنوم مگس‌های میوه ماده، توانایی بکرزایی را به آن‌ها دادند تا بدون مشارکت مگس نر تولیدمثل کنند.

 

Zoomit 

دانشمندان با تغییر ژنوم مگس‌های میوه ماده، توانایی بکرزایی را به آن‌ها دادند تا بدون مشارکت مگس نر تولیدمثل کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *