بحران جهانی آب: آیا فناوری‌های محلی می‌توانند راهکار مناسبی باشند؟

تغییرات اقلیمی تنش آبی را برای میلیاردها نفر در سرتاسر جهان تشدید می‌کند. به همین‌ منظور افزایش مقیاس راهکارهای جدید و سنتی باید در اولویت قرار گیرد.

 

Zoomit 

تغییرات اقلیمی تنش آبی را برای میلیاردها نفر در سرتاسر جهان تشدید می‌کند. به همین‌ منظور افزایش مقیاس راهکارهای جدید و سنتی باید در اولویت قرار گیرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *