بازگشت حق اشتراک تلفن ثابت از سال ۱۳۹۸ فعلاً در دست بررسی است

با وجود رأی دیوان محاسبات در مورد بازگرداندن حق اشتراک تلفن ثابت از سال ۱۳۹۸، شرکت مخابرات ایران فعلاً در حال بررسی کارشناسی و حقوقی این موضوع است.

 

Zoomit 

با وجود رأی دیوان محاسبات در مورد بازگرداندن حق اشتراک تلفن ثابت از سال ۱۳۹۸، شرکت مخابرات ایران فعلاً در حال بررسی کارشناسی و حقوقی این موضوع است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *