ایلان ماسک به تصاحب آی‌دی‌های شبکه اجتماعی ایکس ادامه می‌دهد

ایلان ماسک آی‌دی Music@ را بدون پرداخت پول به مالک اصلی‌اش، تصاحب کرد. این دومین باری است که شبکه‌ی اجتماعی ایکس چنین اقدامی انجام می‌دهد.

 

Zoomit 

ایلان ماسک آی‌دی Music@ را بدون پرداخت پول به مالک اصلی‌اش، تصاحب کرد. این دومین باری است که شبکه‌ی اجتماعی ایکس چنین اقدامی انجام می‌دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *