کشف ویروس‌های عجیبی که دم و بازو دارند

در خاک‌های جنگل هاروارد ویروس‌های بزرگ با زائده‌های عجیبی کشف شده‌اند که با ویروس‌های معمولی تفاوت دارند.

 

Zoomit 

در خاک‌های جنگل هاروارد ویروس‌های بزرگ با زائده‌های عجیبی کشف شده‌اند که با ویروس‌های معمولی تفاوت دارند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *