شناسایی ناحیه‌ای از مغز که تجربه آگاهانه از آن منشأ می‌گیرد

دانشمندان با انجام مطالعه‌ای روی افراد مبتلا به صرع منطقه مغزی مسئول آگاهی خودآگاه را شناسایی کرده‌اند.

 

Zoomit 

دانشمندان با انجام مطالعه‌ای روی افراد مبتلا به صرع منطقه مغزی مسئول آگاهی خودآگاه را شناسایی کرده‌اند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *