سیاه‌چاله‌ای کلان‌جرم فواره‌ای پرانرژی را به سمت زمین منتشر کرده است

ناسا سیاه‌چاله‌ای کلان‌جرم را در حال انتشار جریان‌های پرانرژی به سمت زمین کشف کرده است؛ اما خوشبختانه این فواره ۴۰۰ میلیون سال نوری از ما فاصله دارد.

 

Zoomit 

ناسا سیاه‌چاله‌ای کلان‌جرم را در حال انتشار جریان‌های پرانرژی به سمت زمین کشف کرده است؛ اما خوشبختانه این فواره ۴۰۰ میلیون سال نوری از ما فاصله دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *