ربات‌های پادار با هدف کاوش تیمی سیاره‌ها طراحی می‌شوند

مرحله بعدی در تکامل مریخ‌نوردها، ساخت ربات‌های پاداری است که به صورت تیمی عمل می‌کنند و درصورت ازکارافتادن یکی، می‌توانند جای خالی آن را پر کنند.

 

Zoomit 

مرحله بعدی در تکامل مریخ‌نوردها، ساخت ربات‌های پاداری است که به صورت تیمی عمل می‌کنند و درصورت ازکارافتادن یکی، می‌توانند جای خالی آن را پر کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *