ناسا پس از یک هفته، ارتباط خود با وویجر ۲ را از سرگرفت

پس از انحراف تصادفی فضاپیمای وویجر از زمین و قطع ارتباط با آن، مهندسان ناسا توانستند سیگنال موسوم به «ضربان قلب» را از وویجر ۲ دریافت کنند.

 

Zoomit 

پس از انحراف تصادفی فضاپیمای وویجر از زمین و قطع ارتباط با آن، مهندسان ناسا توانستند سیگنال موسوم به «ضربان قلب» را از وویجر ۲ دریافت کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *