اپل برنامه‌ای برای معرفی چت‌بات هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۴ ندارد

ازنظر مینگ‌چی کو، اپل در حوزه‌ی هوش مصنوعی از رقبایش عقب مانده است.

 

Zoomit 

ازنظر مینگ‌چی کو، اپل در حوزه‌ی هوش مصنوعی از رقبایش عقب مانده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *