پرسفرترین کاربر اسنپ‌خودرو، سال گذشته چهار هزار و ۹۱۲ کیلومتر با این برنامه سفر کرد

سال گذشته یکی از کاربران اسنپ‌خودرو سه هزار و ۵۰۶ سفر با این برنامه رفته و ۳۸ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان برای این سفرها هزینه کرده است.

 

Zoomit 

سال گذشته یکی از کاربران اسنپ‌خودرو سه هزار و ۵۰۶ سفر با این برنامه رفته و ۳۸ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان برای این سفرها هزینه کرده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *