سهام‌داران آسیاتک در مجمع عمومی عادی سالیانه درباره هیئت مدیره جدید تصمیم‌گیری می‌کنند

مجمع عمومی عادی سالیانه آسیاتک برگزار می‌شود و سهامداران درباره هیئت مدیره جدید تصمیم‌گیری می‌کنند.

 

Zoomit 

مجمع عمومی عادی سالیانه آسیاتک برگزار می‌شود و سهامداران درباره هیئت مدیره جدید تصمیم‌گیری می‌کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *