دانشمندان روسی در سردترین نقطه دنیا هندوانه پرورش دادند

دانشمندان شاغل در پایگاه وستوک در جنوبگان در دستاوردی شگفت‌انگیز توانستند با وجود سکونت در سردترین مکان جهان، دست به پرورش هندوانه بزنند.

 

Zoomit 

دانشمندان شاغل در پایگاه وستوک در جنوبگان در دستاوردی شگفت‌انگیز توانستند با وجود سکونت در سردترین مکان جهان، دست به پرورش هندوانه بزنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *