حق اشتراک تلفن‌های ثابت به مشترکان بازگردانده می‌شود

با ابلاغ دیوان محاسبات کشور مبلغی که به‌عنوان حق اشتراک تلفن ثابت مشترکان دریافت می‌شد، حذف شده و مبالغ دریافتی به آن‌ها بازگردانده خواهد شد.

 

Zoomit 

با ابلاغ دیوان محاسبات کشور مبلغی که به‌عنوان حق اشتراک تلفن ثابت مشترکان دریافت می‌شد، حذف شده و مبالغ دریافتی به آن‌ها بازگردانده خواهد شد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *