چین تأیید کرد: واردات تراشه در نتیجه تحریم‌های آمریکا افت کرده است

آمار گمرکی رسمی دولت پکن نشان می‌دهد واردات تراشه به کشور چین نسبت‌ به سال گذشته کاهش یافته است.

 

Zoomit 

آمار گمرکی رسمی دولت پکن نشان می‌دهد واردات تراشه به کشور چین نسبت‌ به سال گذشته کاهش یافته است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *