پلمب، تعلیق، مسدودسازی؛ اشکال تازه تحدید اکوسیستم استارتاپی کشور

ایران می‌تواند «بهشت کارآفرینان» باشد اگر قانون بر حوزه اقتصاد دیجیتال حکم‌فرما شود و هر روز محدودیت به اشکال مختلف برای استارتاپ‌ها مانع‌تراشی نکند.

 

Zoomit 

ایران می‌تواند «بهشت کارآفرینان» باشد اگر قانون بر حوزه اقتصاد دیجیتال حکم‌فرما شود و هر روز محدودیت به اشکال مختلف برای استارتاپ‌ها مانع‌تراشی نکند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *