قدمت زبان‌های هندواروپایی به ۸ هزار سال پیش بازمی‌گردد

تجزیه‌و‌تحلیل کلمات هم‌شکل در ۱۶۱ زبان هندواروپایی و تطابق دی‌ان‌ای نشان می‌دهد که ریشه‌ی مشترک این زبان‌ها جایی در اعماق باستانی خاورمیانه پنهان است.

 

Zoomit 

تجزیه‌و‌تحلیل کلمات هم‌شکل در ۱۶۱ زبان هندواروپایی و تطابق دی‌ان‌ای نشان می‌دهد که ریشه‌ی مشترک این زبان‌ها جایی در اعماق باستانی خاورمیانه پنهان است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *