سندرم کوتارد؛ اختلالی نادر که موجب می‌شود افراد خود را مرده تصور کنند

بیماری روانی وحشتناکی در دنیا وجود دارد که مبتلایان را در واقعیتی تحریف‌شده غرق و این باور را در آن‌ها ایجاد می‌کند که مردگانی متحرک هستند.

 

Zoomit 

بیماری روانی وحشتناکی در دنیا وجود دارد که مبتلایان را در واقعیتی تحریف‌شده غرق و این باور را در آن‌ها ایجاد می‌کند که مردگانی متحرک هستند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *