روایات یک شب تلخ: داستان روز تولد دیدار

داستان تولد دیدار را شنیده‌اید؟ یک شب باور نکردنی که ممکن است هر کارآفرینی تجربه کند. چه چیزی باعث شد دیدار مثل یک ققنوس از خاکستر بلند شود؟!

 

Zoomit 

داستان تولد دیدار را شنیده‌اید؟ یک شب باور نکردنی که ممکن است هر کارآفرینی تجربه کند. چه چیزی باعث شد دیدار مثل یک ققنوس از خاکستر بلند شود؟! 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *