خودروساز چینی ایکس‌پنگ: سیستم خودران ما از تسلا بهتر است

یکی از مدیران ارشد خودروساز چینی ایکس‌پنگ می‌گوید سیستم خودران این شرکت عملکرد بهتری نسبت‌ به سیستم تسلا دارد.

 

Zoomit 

یکی از مدیران ارشد خودروساز چینی ایکس‌پنگ می‌گوید سیستم خودران این شرکت عملکرد بهتری نسبت‌ به سیستم تسلا دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *