تلسکوپ فضایی اقلیدس اولین تصاویر آزمایشی‌اش را منتشر کرد

اولین تصاویر آزمایشی تلسکوپ فضایی اقلیدس، شروعی امیدوارکننده برای آغاز فعالیت ابزار جدیدی است که می‌خواهد درک بهتری از منشاء کیهان ارائه دهد.

 

Zoomit 

اولین تصاویر آزمایشی تلسکوپ فضایی اقلیدس، شروعی امیدوارکننده برای آغاز فعالیت ابزار جدیدی است که می‌خواهد درک بهتری از منشاء کیهان ارائه دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *