تغییرات اقلیمی، عامل انقراض جمعی ۲۶۰ میلیون سال پیش بود

انقراض کاپیتانین در فاصله‌ی کمی از انقراض اواخر پرمین رخ داد و در سایه‌ی آن گم شد. با این‌حال، دانشمندان به شواهد جذابی از آن دست پیدا کرده‌اند.

 

Zoomit 

انقراض کاپیتانین در فاصله‌ی کمی از انقراض اواخر پرمین رخ داد و در سایه‌ی آن گم شد. با این‌حال، دانشمندان به شواهد جذابی از آن دست پیدا کرده‌اند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *