چگونه شراره‌ای باستانی از خورشید عصر تاریک وایکینگ‌ها را روشن کرد؟

تاریخ‌گذاری بهبودیافته رادیوکربن به باستان‌شناسان کمک کرده است تا تعیین کنند که وایکینگ‌های دریانورد چه زمانی در سرتاسر جهان پراکنده شدند.

 

Zoomit 

تاریخ‌گذاری بهبودیافته رادیوکربن به باستان‌شناسان کمک کرده است تا تعیین کنند که وایکینگ‌های دریانورد چه زمانی در سرتاسر جهان پراکنده شدند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *