چرا عضله‌سازی برای برخی افراد دشوارتر است؟

آیا تاکنون فکر کرده‌اید که سلول‌های ماهیچه‌ای بعد از تمرینات ورزشی چگونه رشد می‌کنند و ژنتیک ما بر تجربه‌مان به‌عنوان ورزشکار چه تأثیری می‌گذارد؟

 

Zoomit 

آیا تاکنون فکر کرده‌اید که سلول‌های ماهیچه‌ای بعد از تمرینات ورزشی چگونه رشد می‌کنند و ژنتیک ما بر تجربه‌مان به‌عنوان ورزشکار چه تأثیری می‌گذارد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *