با اقدام مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی «طاقچه» از دسترس خارج شد

پس از آنکه مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اعلام کرد طاقچه مجوز قانونی ندارد، این اپلیکیشن از دسترس خارج شد.

 

Zoomit 

پس از آنکه مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اعلام کرد طاقچه مجوز قانونی ندارد، این اپلیکیشن از دسترس خارج شد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *