آیا می‌توانیم یک روز استفاده از پلاستیک را متوقف کنیم؟

استفاده از پلاستیک در بسیاری از صنایع رواج یافته و حذف آن به خاطر مزایایی که نسبت به دیگر مواد دارد، بسیار سخت است.

 

Zoomit 

استفاده از پلاستیک در بسیاری از صنایع رواج یافته و حذف آن به خاطر مزایایی که نسبت به دیگر مواد دارد، بسیار سخت است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *