گرانی اینترنت زیر ذره‌بین زومیت؛ چرا افزایش تعرفه منطقی نیست؟

افزایش ناگهانی قیمت اینترنت همچنان برای مردم هضم‌کردنی نیست. دولت چگونه می‌توانست از این اتفاق جلوگیری کند؟

 

Zoomit 

افزایش ناگهانی قیمت اینترنت همچنان برای مردم هضم‌کردنی نیست. دولت چگونه می‌توانست از این اتفاق جلوگیری کند؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *