درگیری حقوقی دو غول چینی؛ علی‌بابا دادگاه را به JD باخت

شرکت فروشگاهی JD.com در پرونده‌ای با محوریت قوانین ضدانحصار موفق شد علی‌بابا را شکست دهد.

 

Zoomit 

شرکت فروشگاهی JD.com در پرونده‌ای با محوریت قوانین ضدانحصار موفق شد علی‌بابا را شکست دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *