حضور پارت با راهکارهای اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی در نمایشگاه تراکنش

شرکت دانش بنیان پردازش اطلاعات مالی پارت با ارائه راهکارهای نوین اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی در نمایشگاه تراکنش حضور خواهد داشت.

 

Zoomit 

شرکت دانش بنیان پردازش اطلاعات مالی پارت با ارائه راهکارهای نوین اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی در نمایشگاه تراکنش حضور خواهد داشت. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *