تصاویری که ثابت می‌کنند نسخه‌ی جدید میدجرنی غوغا به پا خواهد کرد

تصاویر منتشرشده‌ای که با میدجرنی ۶ ساخته شده‌اند، به‌قدری تمیز و باجزئیات‌اند که دیگر نمی‌دانیم در نسخه‌های بعدی باید منتظر چه باشیم.

 

Zoomit 

تصاویر منتشرشده‌ای که با میدجرنی ۶ ساخته شده‌اند، به‌قدری تمیز و باجزئیات‌اند که دیگر نمی‌دانیم در نسخه‌های بعدی باید منتظر چه باشیم. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *