آیا بین مغز مردان و مغز زنان تفاوتی وجود دارد؟

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز پژوهش‌های علوم اعصاب تفاوت بین مغز زنان و مردان است. آیا شواهد علمی از این موضوع حمایت می‌کنند؟

 

Zoomit 

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز پژوهش‌های علوم اعصاب تفاوت بین مغز زنان و مردان است. آیا شواهد علمی از این موضوع حمایت می‌کنند؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *