کشف «اژدهای آبی» ۷۲ میلیون ساله در ژاپن

بقایای تقریبا کامل یک موساسور بی‌سابقه در ژاپن حفاری شد. این موجود با ابعاد نزدیک به کوسه‌ی بزرگ سفید، به هیچ موجود زنده و منقرض‌شده‌ای شبیه نیست.

 

Zoomit 

بقایای تقریبا کامل یک موساسور بی‌سابقه در ژاپن حفاری شد. این موجود با ابعاد نزدیک به کوسه‌ی بزرگ سفید، به هیچ موجود زنده و منقرض‌شده‌ای شبیه نیست. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *