از پتانسیل‌های بانکداری دیجیتال چطور استفاده کنیم؟

شماره پنجم فصلنامه فناوری‌های مالی به بانکداری دیجیتال اختصاص دارد و چهارده مطلب، به واکاوی تعاریف و پتانسیل‌های پیدا و نهان این مفهوم می‌پردازد.

 

Zoomit 

شماره پنجم فصلنامه فناوری‌های مالی به بانکداری دیجیتال اختصاص دارد و چهارده مطلب، به واکاوی تعاریف و پتانسیل‌های پیدا و نهان این مفهوم می‌پردازد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *