این موجود کوچک و دوست‌داشتنی مرگ‌بارترین گربه جهان است

گونه‌ای گربه آفریقایی کوچک مرگ‌بارترین گربه دنیا است که اگر آن را در جاده‌های حومه شهر ببینید، احتمالاً با گربه خط‌دار معمولی اشتباه می‌گیرید.

 

Zoomit 

گونه‌ای گربه آفریقایی کوچک مرگ‌بارترین گربه دنیا است که اگر آن را در جاده‌های حومه شهر ببینید، احتمالاً با گربه خط‌دار معمولی اشتباه می‌گیرید. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *