رقیبی که هرگز ساخته نشد؛ داستان گذرگاهی که قرار بود جایگزین کانال پاناما شود

کانال پاناما مسیری ضروری در تجارت جهانی است، اما خشکسالی اخیر باعث شده که تعداد زیادی کشتی در صف عبور از کانال بمانند. آیا به مسیر جایگزین نیاز است؟

 

Zoomit 

کانال پاناما مسیری ضروری در تجارت جهانی است، اما خشکسالی اخیر باعث شده که تعداد زیادی کشتی در صف عبور از کانال بمانند. آیا به مسیر جایگزین نیاز است؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *