آهنگ مدنظرتان را زمزمه کنید، یوتیوب آن را برایتان پیدا می‌کند

یوتیوب قابلیت Hum-to-search را درکنار ویژگی دیگری برای دسترسی آسان‌تر به ویدیوهای جدید کانال‌های دلخواه، به‌طور آزمایشی ارائه داد.

 

Zoomit 

یوتیوب قابلیت Hum-to-search را درکنار ویژگی دیگری برای دسترسی آسان‌تر به ویدیوهای جدید کانال‌های دلخواه، به‌طور آزمایشی ارائه داد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *