این جانور دریایی تازه کشف‌شده، ۲۰ بازو دارد و مثل بیگانگان شنا می‌کند

نوعی ستاره دریایی پَردار با ۲۰ بازو که به‌تازگی در اقیانوس منجمد جنوبی کشف شده، به‌دلیل شکل ظاهری خاص خود، توت فرنگی نامیده شده است.

 

Zoomit 

نوعی ستاره دریایی پَردار با ۲۰ بازو که به‌تازگی در اقیانوس منجمد جنوبی کشف شده، به‌دلیل شکل ظاهری خاص خود، توت فرنگی نامیده شده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *