پیشگامان پروانه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را دریافت کرد

پیشگامان توسعه ارتباط که در طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها مشارکت دارد، از وزیر ارتباطات پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی را دریافت کرد.

 

Zoomit 

پیشگامان توسعه ارتباط که در طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها مشارکت دارد، از وزیر ارتباطات پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی را دریافت کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *